Nesta foto aparecen dous dos fillos da Señora MariPepa. Á esquerda da foto está Clemente Guizán Crespo coa súa muller, Manuela Carballido Blanco e os catro fillos do matrimonio. Á dereita da foto está Victoriano Guizán Crespo coa súa muller e fillas. 

No centro da foto, de pé, está a señora MariPepa.